Prokuratura Apelacyjna

W lipcu 2005 icenter.pl wygrał konkurs na stworzenie koncepcji graficznej serwisu internetowego Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu.
Przedmiotem było opracowanie projektów strony głównej serwisu oraz podstron oraz dostosowanie ich do systemu zarządzania treścią.

Głównym zadaniem serwisu jest udostępnienie platformy informacyjnej skierowanej do petentów. W związku z tym zwróciliśmy szczególną uwagę na maksymalną optymalizację pod względem szybkości ładowania i oszczędności elementów wykonanych grafiką i elementami animacji.

Przyjęta koncepcja graficzna zachowuje charakter powagi Prokuratury i nawiązuje zarówno do symboli narodowych (godło kolorystyka) i lokalnych (godło Wrocławia) jak i znaków symbolizujących prawo (temida, znak paragraf).