Portal dla Biura Karier http://biurokarier.ue.wroc.pl/

Portal stworzony dla Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu to projekt, który powstał przede wszystkim z myślą o studentach i absolwentach UE.  Studenci, którzy są nastawieni na własny rozwój oraz zainteresowani znalezieniem interesującej pracy czy też praktyki, mają do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu, mogą aplikować na oferty pracy, składane przez współpracujące z BK firmy.

Głównymi celami przyświecającymi pracom nad projektem były więc:

 • ułatwienie i usprawnienie obsługi studentów i absolwentów oraz pracodawców przez Biuro Karier,
 • stworzenie bazy danych studentów i absolwentów zarejestrowanych w BK,
 • stworzenie bazy danych pracodawców,
 • archiwizacja danych o klientach, pracodawcach i ofertach.

Poniżej zostały wymienione zadania, jakie realizowane są  w ramach serwisu Biura Karier UE:

 • internetowa rejestracja studentów i pracodawców,
 • przyjmowanie, obsługa i wycofywanie zgłoszeń ofert pracy, praktyk i staży od pracodawców,
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do pracy, wraz z pełną obsługą bazy dokumentów zgłaszanych przez nich (CV i listów motywacyjnych),
 • obsługa procesu naboru kandydatów, czyli możliwość ich preselekcji, przeglądanie listy kandydatów, porównywanie kandydata z wymaganiami sprecyzowanymi w ofercie, wyszukiwanie kandydatów według podanych kryteriów, wgląd do dokumentów dołączonych do zgłoszenia,
 • informowanie użytkowników za pomocą newslettera o istotnych wydarzeniach, nowych ofertach,
 • stworzenie i obsługa archiwum firm, ofert i kandydatów,
 • generowanie statystyk i raportów.

Portal Biura Karier UE łączy zatem w sobie kilka funkcjonalności.

Oprócz tego, że BK pełni rolę centrum informacyjnego, posiada dwa panele użytkowników: Strefę Studenta i Strefę Pracodawcy. Użytkownik może zarejestrować się więc jako Student lub Pracodawca. W zależności od tego, jakim jest użytkownikiem, po logowaniu zostaje przeniesiony do odpowiedniej Strefy, w której zgromadzone są następujące dane:

W Strefie Studenta, studenci mogą wprowadzać do bazy danych następujące informacje:

 • swoje dane osobowe,
 • wykształcenie,
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności,
 • przyszła praca,
 • poradnik,
 • doradztwo zawodowe lub konsultacje indywidualne.

Student ma możliwość stworzenia swojego CV oraz opublikowania go na stronach portalu. Wcześniej może skorzystać z opcji podglądu swojego CV i zadecydować, czy chce już je publikować, czy zachować na jakiś czas w panelu. Może więc w pełni zarządzać dokumentami zgromadzonymi w Strefie Studenta. Ma także dostęp do swoich zapisanych w panelu danych osobowych i w dowolnym momencie może je aktualizować, modyfikować, usunąć itp. Integralną częścią tejże strefy jest także wyszukiwanie i przeglądanie aktualnych ofert pracy, praktyk lub stażu, na które może aplikować.

Strefa Pracodawcy skonstruowana jest analogicznie, z tym, że Pracodawca ma oczywiście możliwość publikowania swoich ofert pracy. Podobnie jak Student, może zarządzać wszystkimi dokumentami w swojej Zakładce, aktualizować dane o firmie itp. Ponadto Pracodawca ma możliwość podglądu CV osób, które aplikowały na opublikowane ogłoszenia o pracy.

Administrator serwisu ma takie uprawnienia jak: weryfikacja i akceptacja zgłoszeń rejestracyjnych użytkowników (studentów, absolwentów i pracodawców, możliwość zakładania, edycji, usuwania i wyszukiwania kont użytkowników w panelu, koordynacja w zakresie modyfikacji treści na stronie, możliwość wprowadzania aktualizacji do wszystkich informacji znajdujących się w systemie.

Specyfika portalu dla Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu polega głównie na tym, że jest on wielowymiarowy i interaktywny.

Serwis dla Biura Karier, z uwagi na swoją specyfikę (konieczność obsługi dużej ilości rozbudowanych formularzy), został stworzony w oparciu o dedykowane oprogramowanie napisanym w języku Python, przy wykorzystaniu framework'a Django.