Portal dla Biura Karier

Portal stworzony dla Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego to projekt, który powstał przede wszystkim z myślą o ułatwieniu współpracy między studentami i absolwentami Uniwersytetu a pracodawcami.  Studenci, którzy są nastawieni na własny rozwój oraz zainteresowani znalezieniem interesującej pracy czy też praktyki, mają do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu, mogą aplikować na oferty pracy, składane przez współpracujące z BK firmy. Jest to już nasza druga podobna realizacja, poprzednio stworzyliśmy taką platformę dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (http://www.biurokarier.ue.wroc.pl/).
 

Budowa takiego serwisu miała na celu przede wszystkim:

 • ułatwienie i usprawnienie obsługi studentów i absolwentów oraz pracodawców przez Biuro Karier,
 • stworzenie bazy danych studentów i absolwentów zarejestrowanych w BK,
 • stworzenie bazy danych pracodawców,
 • archiwizacja danych o klientach, pracodawcach i ofertach.


Stworzony przez nas serwis umożliwia:

 • internetową rejestrację studentów i pracodawców,
 • przyjmowanie, obsługę i wycofywanie zgłoszeń ofert pracy, praktyk i staży od pracodawców,
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do pracy, wraz z pełną obsługą bazy dokumentów zgłaszanych przez nich (CV i listów motywacyjnych),
 • obsługę procesu naboru kandydatów, czyli możliwość ich preselekcji, przeglądanie listy kandydatów, porównywanie kandydata z wymaganiami sprecyzowanymi w ofercie, wyszukiwanie kandydatów według podanych kryteriów, wgląd do dokumentów dołączonych do zgłoszenia,
 • informowanie użytkowników za pomocą newslettera o istotnych wydarzeniach, nowych ofertach,
 • stworzenie i obsługę archiwum firm, ofert i kandydatów,
 • generowanie statystyk i raportów.


Portal Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego łączy w sobie wiele funkcjonalności.

Oprócz tego, że BK pełni rolę centrum informacyjnego, posiada dwa panele użytkowników: Strefę Studenta i Strefę Pracodawcy, użytkownik może zarejestrować się więc jako Student lub Pracodawca. W zależności od tego, jakim jest użytkownikiem, po logowaniu zostaje przeniesiony do odpowiedniej Strefy, w której gromadzone są dane potrzebne w procesie rekrutacyjnym - po stronie studenta - dane osobowe, informacje o doświadczeniu, wykształcenie, a po stronie pracodawcy - wizytówka firmy, ofert pracy, praktyk czy stażu.

 

Student ma możliwość stworzenia swojego CV oraz opublikowania go na stronach portalu. Wcześniej może skorzystać z opcji podglądu swojego CV i zadecydować, czy chce już je publikować, czy zachować na jakiś czas w panelu. Może więc w pełni zarządzać dokumentami zgromadzonymi w Strefie Studenta. Ma także dostęp do swoich zapisanych w panelu danych osobowych i w dowolnym momencie może je aktualizować, modyfikować, usunąć itp. Integralną częścią tejże strefy jest także wyszukiwanie i przeglądanie aktualnych ofert pracy, praktyk lub stażu, na które może aplikować.

 

Strefa Pracodawcy skonstruowana jest analogicznie, z tym, że Pracodawca ma oczywiście możliwość publikowania swoich ofert pracy. Podobnie jak Student, może zarządzać wszystkimi dokumentami w swojej Zakładce, aktualizować dane o firmie itp. Ponadto Pracodawca ma możliwość podglądu CV osób, które aplikowały na opublikowane ogłoszenia o pracy.

 

Administrator serwisu ma takie uprawnienia jak: weryfikacja i akceptacja zgłoszeń rejestracyjnych użytkowników (studentów, absolwentów i pracodawców), możliwość zakładania, edycji, usuwania i wyszukiwania kont użytkowników w panelu, koordynacja w zakresie modyfikacji treści na stronie, możliwość wprowadzania aktualizacji do wszystkich informacji znajdujących się w systemie.
 
Specyfika portalu dla Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego polega głównie na tym, że jest on wielowymiarowy i interaktywny.

 

Serwis dla Biura Karier, z uwagi na swoją specyfikę (konieczność obsługi dużej ilości rozbudowanych formularzy), został stworzony w oparciu o dedykowane oprogramowanie napisane w języku Python, przy wykorzystaniu framework'a Django.