Ośrodek Psychoterapii BETTER http://www.psychoterapia24.com.pl

Czasem, zmęczeni codzienną gonitwą pragniemy zatrzymać się na chwilę i zajrzeć w głąb siebie.
Czasem na różnych etapach życia spotykamy większe i mniejsze zakręty i aby wyjść na prostą potrzebny jest specjalista.

Zarówno warsztaty samorozwoju i jak i specjalistyczną pomoc znaleźć można w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobowości "Better" z Wrocławia.

Właśnie ruszył serwis ośrodka gdzie znajdziemy informacje o formach pomocy osobom uzależnionym, szeroką ofertę treningów rozwoju osobistego z możliwością zapisania się na wybrane zajęcia, aktualności z życia ośrodka.

Ośrodek specjalizuje się w terapiach grupowych, indywidualnych, leczeniu bezsenności, terapii małżeńskiej, leczeniu uzależnień, leczeniu depresji, warsztatach samorozwoju (dla firm i osób prywatnych) i wielu innych.

Prowadzone są tu  zajęcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA, terapie rodzinne i małżeńskie. Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie i umiejętności interpersonalnych oraz zajęcia z zakresu ustawień systemowych metodą B. Hellingera/problemy osobiste, rodzinne jak i ustawienia biznesowe. Ośrodek realizuje programy szkoleniowych dla firm i instytucji w zakresie asertywnych zachowań, efektywnej komunikacji, rozwoju osobowości i karier pracowników oraz radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz mobbingiem.

Psychoterapeuta, terapeuta, psychiatra, lekarz to grupa wykwalifikowanych specjalistów stale współpracujących z ośrodkiem.