iRPD - internetowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich http://irpd.pl

Nowa Ustawa deweloperska, która zaczęła obowiązywać od kwietnia bieżącego roku ma za zadanie uregulowanie usług na polskim rynku pierwotnym nieruchomości. Ustawa nakłada na deweloperów wiele obowiązków związanych z prowadzeniem działalności dewelopera, szczególnie w zakresie konieczności tworzenia i dostarczania osobom zainteresowanym dostarczanie prospektów informacyjnych dla prowadzonych przez dewelopera inwestycji jak również wprowadza konieczność stosowania przez deweloperów tzw. środków ochrony nabywcy (rachunki powiernicze oraz gwarancje ubezpieczeniowe).

Zwłaszcza ten pierwszy z obowiązków jest dla Deweloperów bardzo uciążliwy, bowiem wiąże się z koniecznością doręczania prospektów informacyjnych zainteresowanym stronom oraz prowadzenia rejestru doręczeń zarówno samego prospektu informacyjnego, jak i wszystkich kolejnych zmian do poszczególnych dokumentów (załączników, aneksów etc.). Nie poinformowanie osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości lub zatajenie informacji dotyczącej przedsięwzięcia deweloperskiego może wiązać się z odpowiedzialnością karną dewelopera oraz skutkować możliwością odstąpienia Klienta od umowy deweloperskiej nawet po jej podpisaniu! Oprócz kosztów personalnych jakie musi ponosić deweloper w związku z prowadzeniem rejestru, dochodzą również koszty wydruku prospektów (każdorazowo może to być nawet kilkaset kopii dla jednej tylko aktualizacji) oraz jego doręczenia (list polecony).

Dlatego też powstał iRPD.pl - internetowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich, który jako jedyny na polskim rynku umożliwia deweloperom zamieszczanie prospektów informacyjnych i ich doręczanie w wersji elektronicznej, przy spełnieniu wymagań stawianych "trwałemu nośnikowi informacji" przez ustawodawstwo UE.  Co więcej serwis pozwala publikować prospekty informacyjne dla prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań deweloperskich, w sposób zgodny z obowiązującą Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Tym samym iRPD.pl umożliwia deweloperom wykonywanie obowiązków ustawowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, czasowych i osobowych. Dodatkowym atutem jest możliwość zamieszczenia w serwisie pełnej informacji o deweloperze oraz prowadzonych inwestycjach.

Nasza agencja była odpowiedzialna za kompleksową realizację całego przedsięwzięcia, począwszy od stworzenia projektu funkcjonalnego i graficznego, poprzez stworzenie samej aplikacji w technologii Python (Django) jak również za opracowanie logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej, projektów ulotek, prezentacji multimedialnej, reklam, materiałów targowych etc..

Zapraszamy do korzystania z iRPD.pl !