Internet Center Polska Internet Center Polska Sp. z o.o.
Strony internetowe Wrocław
PLN EUR USD GBP Cash, Wire Transfer Strony internetowe Wrocław
PL Dolnośląskie 50-260 ul.Jedności Narodowej 45B
Polish
English
biuro@icenter.pl (71) 344-82-52
51.118702 17.038677 100000

Website Windows, Android, macOS, iOS

iRPD - internetowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich

Nowa Ustawa deweloperska, która zaczęła obowiązywać od kwietnia bieżącego roku ma za zadanie uregulowanie usług na polskim rynku pierwotnym nieruchomości. Ustawa nakłada na deweloperów wiele obowiązków związanych z prowadzeniem działalności dewelopera, szczególnie w zakresie konieczności tworzenia i dostarczania osobom zainteresowanym dostarczanie prospektów informacyjnych dla prowadzonych przez dewelopera inwestycji jak również wprowadza konieczność stosowania przez deweloperów tzw. środków ochrony nabywcy (rachunki powiernicze oraz gwarancje ubezpieczeniowe).

Zwłaszcza ten pierwszy z obowiązków jest dla Deweloperów bardzo uciążliwy, bowiem wiąże się z koniecznością doręczania prospektów informacyjnych zainteresowanym stronom oraz prowadzenia rejestru doręczeń zarówno samego prospektu informacyjnego, jak i wszystkich kolejnych zmian do poszczególnych dokumentów (załączników, aneksów etc.). Nie poinformowanie osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości lub zatajenie informacji dotyczącej przedsięwzięcia deweloperskiego może wiązać się z odpowiedzialnością karną dewelopera oraz skutkować możliwością odstąpienia Klienta od umowy deweloperskiej nawet po jej podpisaniu! Oprócz kosztów personalnych jakie musi ponosić deweloper w związku z prowadzeniem rejestru, dochodzą również koszty wydruku prospektów (każdorazowo może to być nawet kilkaset kopii dla jednej tylko aktualizacji) oraz jego doręczenia (list polecony).

Dlatego też powstał iRPD.pl - internetowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich, który jako jedyny na polskim rynku umożliwia deweloperom zamieszczanie prospektów informacyjnych i ich doręczanie w wersji elektronicznej, przy spełnieniu wymagań stawianych "trwałemu nośnikowi informacji" przez ustawodawstwo UE.  Co więcej serwis pozwala publikować prospekty informacyjne dla prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań deweloperskich, w sposób zgodny z obowiązującą Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Tym samym iRPD.pl umożliwia deweloperom wykonywanie obowiązków ustawowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, czasowych i osobowych. Dodatkowym atutem jest możliwość zamieszczenia w serwisie pełnej informacji o deweloperze oraz prowadzonych inwestycjach.

Nasza agencja była odpowiedzialna za kompleksową realizację całego przedsięwzięcia, począwszy od stworzenia projektu funkcjonalnego i graficznego, poprzez stworzenie samej aplikacji w technologii Python (Django) jak również za opracowanie logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej, projektów ulotek, prezentacji multimedialnej, reklam, materiałów targowych etc..

Zapraszamy do korzystania z iRPD.pl !