cms.wego.pl - serwis produktowy http://cms.wego.pl

W związku z tym, że mamy do czynienia z promocją produktu specjalistycznego, jakim jest WEGO, staraliśmy się zachować minimalistyczny i czysto informacyjny charakter serwisu. Jego celem jest prezentacja zalet oraz opis systemu CMS - WEGO, wspomagającego tworzenie nowoczesnych stron www.


WEGO nie jest produktem ostatecznym, a jedynie "półproduktem" w procesie budowy stron internetowych. System adresowany jest do wymagających użytkowników jakim są agencje interaktywne, reklamowe, webstudia czy webmasterzy, dla których istotna jest możliwość szybkiego wdrożenia systemu CMS pod dowolny projekt graficzny, kontrola nad kodem i stylami przy utrzymaniu zgodności ze standardami W3C, jak również prostota i użyteczność aplikacji. WEGO odpowiada za sprawne wprowadzanie informacji (teksty, zdjęcia, pliki) do bazy danych i prezentowanie ich na stronach widocznych dla odwiedzających. Oprócz funkcji edytorskich (jak np. wbudowany edytor WYSIWYG) czy obsługi wielu wersji językowych, WEGO posiada również liczne moduły wzbogacające możliwości strony www o obustronną wymianę informacji pomiędzy użytkownikiem (odwiedzającym), a właścicielem serwisu. Jednym z nich jest np. rozbudowany sklep internetowy.

 

Opisywana realizacja, jak również strona, na której publikowany jest niniejszy tekst, powstały oczywiście w oparciu o WEGO CMS.