Centrum Kultury Wrocław Zachód

Serwis powstał na zlecenie Centrum Kultury Wrocław Zachód, jednostki podległej Urzędowi Miasta we Wrocławiu.

Ma on charakter informacyjny. Zawiera przede wszystkim szczegółowy repertuar imprez artystycznych organizowanych przez Centrum, opis działalności itd.

Całość została wykonana z wykorzystaniem systemu pozwalającego na całościowe zarządzanie content'em witryny (naszego autorskiego oprogramowania).