Wizualizacje 3D Stadionu Miejskiego we Wrocławiu

Na zlecenie Spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o. zrealizowaliśmy wizualizacje nowobudowanego stadionu miejskiego. Materiały zostały stworzone na potrzeby marketingowe Spółki.