Data

Internet Center Polska Sp. z o.o.

ul.Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław
biuro czynne: pn - pt 8:00-16:00

tel: (71) 344-82-52

fax: (71) 343-23-61

biuro.png

W przypadku trudności z dodzwonieniem się na infolinię prosimy o kontakt pod nr:

Informacje dodatkowe

Konto bankowe:

46 1050 1575 1000 0023 2226 0882

ING Bank Śląski S.A. O./Reg. we Wrocławiu

NIP: 897-16-14-507

Regon: 932089903

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 64791, wysokość kapitału zakładowego: 301 500,00 zł

Wrocław IT

Formularz kontaktowy

+