Dom Brokerski

Serwis korporacyjny Domu Brokerskiego D&M z Opola. Podstawową funkcją serwisu jest dostarczenie kompleksowej informacji na temat działalności firmy i tematów związanych z ubezpieczeniami.
Funkcją wtórną jest konsolidacja serwisu z systemem CRM funkcjonującym w firmie i usprawnienie w ten sposób więzi z klientem.
Będzie to drugi etap wdrażania tego serwisu.