Super Basket

Internetowy serwis najpopularniejszego polskiego magazynu miłośników koszykówki "Super Basket". Ze względu na obfitość prezentowanej informacji, zdecydowaliśmy się na zastosowanie konwencji portalowej, która dzięki otwartej strukturze pozwala na częste aktualizacje wszystkich prezentowanych informacji. Każdego miesiąca, jeszcze przed pojawieniem się papierowej edycji Magazynu - w sieci pojawia się jego internetowa wersja, zachęcająca do lektury periodyku. Całe założenie polega na zamieszczaniu w ramach serwisu internetowego jedynie wybiórczej i skrótowej informacji wzbudzającej zainteresowanie potencjalnego czytelnika i zachęcające w ten sposób do zakupu „wersji drukowanej”.