JDMercury http://jdmercury.com.pl

Wortal turystyczny dla warszawkiej firmy JDMercury. Jego zadaniem jest internetowe wsparcie działalności firmy polegającej na inicjowaniu i pogłębieniu kontaktów handlowych, gospodarczych oraz turystycznych z Białorusią, Ukrainą i Rosja. Główną funkcją serwisu jest internetowa prezentacja polskiej i zachodnioeuropejskiej bazy hotelowej wraz z umożliwieniem rezerwacji on-line. Aby serwis był maksymalnie uniwersalny, stworzyliśmy rozbudowane narzędzie administracyjne pozwalające na:

- dodanie do bazy podstawowych danych hotelu (np. nazwy, lokalizacji, standardu),
- dodanie listy typów pokoi oferowanych przez każdy z hoteli (np. 1-os, 2-os, apartament),
- wprowadzenie listy terminów i cen dla każdego hotelu.