DATA-TEL http://www.data-tel.pl/

systemem sprzedaży internetowej, wykonanym na zamówienie firmy Data-Tel - jednej z większych polskich hurtowni akcesoriów GSM.

Sam system sprzedaży posiada dwie części - detaliczną dostępną dla "wszystkich" oraz część hurtową udostępnioną tylko autoryzowanym użytkownikom.
Z wielu ciekawych rozwiązań jakie zastosowaliśmy - wartym podkreślenia - jest połączenie funkcjonującego "wewnątrz" firmy dotychczasowego systemu magazynowo- sprzedażowego (WF-MAG) opartego na platformie Windows z systemem sprzedaży internetowej wykonanym przez naszą firmę (php, mysql). Połączenie to umożliwiło synchronizację wszelkich danych o produktach i kontahentach przechowywanych w bazie MSSQL z danymi prezentowanymi na stronach www.