Sportiv Hotel http://sportivhotel.pl

Sportiv Hotel to obiekt hotelowy, w którym oprócz wypoczynku oferowane są m.in. usługi o profilu sport & vitality. Dostępny dla klientów indywidualnych i grupowych, turystów, biznesmenów i sportowców.

Przygotowana przez nas strona umożliwia odwiedzającemu zapoznanie się z ofertą i sprawdzenie lokalizacji obiektu. Do dyspozycji użytkowników została oddana galeria, która dzięki praktycznemu przewijaniu pozwala na przeglądanie sporej ilości zdjęć.

Odwiedzający mogą skontaktować się ze Sportiv Hotel poprzez prosty formularz kontaktowy - wypełnienie go zajmuje niewiele czasu. Przejrzyste menu strony sprawia, że każda informacja dostępna jest przez pojedyncze kliknięcie.