Intranet PWN24 http://pwn24.pl

Grupa PWN zwróciła się do nas w związku z pilną potrzebą wdrożenia wewnętrznego serwisu informacyjnego dla pracowników. Grupa skupia 12 spółek i podlega istotnym przekształceniom. Wystąpiła więc potrzeba lepszej komunikacji pomiędzy spółkami oraz pracownikami grupy. Serwis ma charakter portalowy. Oprócz informacji z życia Spółek, użytkownicy mają możliwość wyszukiwania danych pracowników w książce adresowej, zgłaszania swoich sugestii co do rozwoju lub potrzeb związanych z ich pracą. Serwis posiada również moduł newslettera, który generowany jest automatycznie w oparciu o nowe treści umieszczane w portalu.