biznes-centrum.com.pl http://biznes-centrum.com.pl

Podstawowym zadaniem serwisu jest prezentacja ofert przetargowych pochodzących z różnych źródeł (Biuletyn Zamówień Publicznych, Internet, Prasa itd.).
Poszczególne przetargi są przyporządkowane do województw oraz branż, których dotyczą. Każde ogłoszenie jest dodatkowo opisane słowami kluczowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu można bez problemu w parę chwil odnaleźć przetarg o określonej tematyce odbywający się w dowolnym województwie.

Inną funkcja serwisu jest prenumerata newslettera przetargowego. Dzięki tej funkcji każdy w użytkowników serwisu otrzymuje codzienne raporty o nowododanych przetargach dotyczących wybranej branży lub kilku branż i odbywających się we wskazanym województwie, kilku województwach lub w całej Polsce.