Urząd Skarbowy Środa Śląska http://www.ussrodaslaska.pl

Głównym zdaniem postawionym przed naszymi projektantami było utworzenie serwisu o wysokim stopniu czytelności i ergonomii co będzie w przyszłości skutkowało odpowiednio dostosowaną użytecznością dla wszystkich osób poszukujących informacji o tym Urzędzie.
Dodatkowo serwis miał być obsługiwany bezpośrednio przez osoby pracujące w Urzędzie w różnych działach – a co za tym idzie miał być łatwy i szybki w obsłudze. To zadanie zostało zrealizowane poprzez zintegrowanie serwisu z naszym autorskim systemem WEGO.CMS. Wykorzystano w nim m.in. następujące moduły: Artykuły, Ankiety, News i inne.