Novamedia innovision http://novamedia.pl

Internetowa prezentacja firmy Novamedia innovision wdrażającej nowatorskie (na polskim rynku) ciekłokrystaliczne nośniki reklamowo - informacyjne do zastosowań w pojazdach komunikacji miejskiej.

Nowoczesny charakter produktów firmy wymagał utworzenia odpowiedniego przekazu w internecie, którego głównym zadaniem jest przybliżenie klientom tematyki nośników reklam LCD.