Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna w dużej mierze decyduje o wartości rynkowej firmy lub wytwarzanego produktu, stwarza szanse na zaistnienie i przetrwanie na rynku. Obejmuje ona swym zasięgiem ogół materiałów marketingowych na co dzień używanych przez firmę w kontaktach z otoczeniem np.: wizytówki, papier firmowy, kalendarze, foldery, ulotki, biznes karty, teczki firmowe itp.